DAHİ İNŞAAT 

DAHİ

2017 yılında kurulmuş DAHİ Mimarlık İnşaat Taahhüt Danışmanlık hizmetleri alanında teknolojiyi takip eden ve yeniliklere açık yapısı ile kendini geliştiren bir organizasyona sahiptir. Firmamız, kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında maliyet, süre ve kalite unsurlarını sağlık/emniyet/çevre poltikamız çevresinde daima optimum noktada birleştirmeyi başarmış ve başarının sırrının bu üç ana kriteri bir arada sunabilmek olduğu inancını hep muhafaza etmiştir.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz işlerde çalışmış olduğumuz firmaların ve kurumların bizlere duyduğu güven ve tekrar çalışma arzuları DAHİ Mimarlık olarak en büyük gurur kaynağımızdır. Öncelik hedefimiz almış olduğumuz taahhüdün en hızlı ve kabul görür şekilde yerine getirilmesidir ve bu hedef bizim başlıca tercih edilme sebebimizdir.


TASARIM YÖNETİMİ

       Mimari proje ile birlikte paralel olarak ilerleyen işverenin, kurumun, çevrenin ve ekonominin verdiklerini harmanlayarak talepleri en doğru ve dolu şekilde karşılamak için tasarımlar yapıyoruz. Deneyimimiz ile projenin en başından itibaren koordineli şekilde ilerliyor ilereki aşamalarda çıkacak sorunları minumuma indiriyoruz.

            Deneyim ve koordinasyon sayesinde doğru bir tasarım ortaya çıkar ve proje teknik anlamda arz için sonuca ulaşır.Projenin geliştirme aşamasında bütçe, kapsam ve iş programlamasının doğru analizi yapım sürecinde oluşabilecek sapmaları engeller.

            Bu etapta hedefimiz koordinasyon toplantıları ile yapım ekibinin işveren ihtiyaç ve taleplerini (mekan, fonksiyon, nitelik, iş kalitesi, ekonomi,güven ve tasarım v.b.) karşılaması, iş programına uygun olarak çalışmaların sürdürülmesi ve yönetilmesi göz önüne alınır.Bu süreç zarfında malzeme, sistem, ekipman ve uygulama detayları süre ve bütçe tasarrufu açısından sürekli değerlendirilerek projeye değer kazandırmaktayız.

                                                                 Geleceği tasarlıyoruz…


DEĞERLERİMİZ

İnsan

Tasarımın temeli olması gerektiğine inandığımız insanın; minumum bütçe ile maksimum konfor ve güvenlik tasarlıyoruz.

Dürüstlük

İşveren ile şeffaf çalışma ortamı sağlanarak farklı firmaların aslında aynı amaç uğruna çalışaileceğini gösteriyoruz.

Güven

İşin bütçesinde ve en yüksek kalitede bitmesi için tüm sistemleri tek tek araştırıyoruz.

Kalite

Ödün verilmesi sebebi ile düzeltilmek için harcanan bütçe ve zamanın daha çok olduğunu bildiğimiz kalite, tasarımda başlıca önceliğimizdir.

Saygı

İşverenin istekleri ve farklı tecrübelerin en doğruyu bulmamıza edeceği hizmet gözetilerek karşılıklı saygı ile süreçleri yönetiyoruz.

Sorumluluk

Yaptığımız tüm projeleri; yönetmeliklere, standartlara ve işveren menfaatlerine uygun olmasından birinci derece sorumlu olduğumuzun bilince ile tasarlıyoruz.

Girişimcilik

Yeni kuşağın bireyleri olmamızın verdiği avantaj ve teknolojiyi yakında takip ediyor, sektörde olan tüm yenilikleri araştırarar proje entegrasyonu için büyük bir özveri ile araştırıyor ve projelerimiz geliştiriyoruz.

Yenilikçilik

Daha önce uygunlanmamış ancak ön çalışmalarından emin olduğumuz sistemleri projelerimze aktarıyor ve bu yenilikleri büyük bir heyecanla iş verene raporluyoruz.

Çevrecilik

Çocuklarımıza bırakabileceğimiz temiz bir çevreye sahip az kullanılmış bir dünya için projelerimizi; az enerji tüketen, düşük karbon salınımı yapan, geri dönüştürülebilir sistemler ve ekipmanlarla tasarlıyoruz.